Kvantový dotek Matrixu

Kvantová technika přináší pochopení člověka na vědomé i nevědomé úrovni, že jsme tvůrci vlastního života.

Kvantová fyzika a kvantová mechanika je vědeckým oborem, který poukazuje na zákonitosti života v jeho základní podstatě v reálném čase. Jde o možnosti a příležitosti, které si vytváříme svým životem a rozhodnutím v přítomném okamžiku. Je to nekonečný proces možností, který utváří kvalitu našeho života a nabídku nových příležitostí.

Kvantový dotek MatrixuVyslaná kvantová vlna vytváří okno nové příležitosti, která je terapeutem vytvořena pro napravení, změnu, či řešení současného stavu klienta na úrovni biologické, psychické i podvědomé. Je to šance pro nové možnosti a tím i novou realitu.

Kvantová technika je práce s kvantovou vlnou v informačním poli, která je prováděná ve změněném stavu vědomí „Alfa“. Vstup do podvědomí klienta a řešení potíží se provádí přes změnu a přepis zapsaných starých vzorců chování a myšlení a vytvoření nové reality v přítomném okamžiku.

Naturopatie a kvantový dotek Matrixu

Touto technikou je možné měnit stavy dlouhodobých i dědičných nemocí, karmických vlivů, psychiku, strach, emoce, mezilidské vztahy, práci, peníze… atd. Řešení nemocí je prováděno na biologické úrovni těla a na úrovni informačního pole vědomí a podvědomí. Součástí řešení je psychoanalýza, při které se zjišťuje příčina změněného stavu na biologické úrovni těla a na úrovni psychiky klienta. Zpravidla jsou tyto jevy propojené a zapsané v podvědomí jako vzorce dědičného nebo karmického pole.

V mnoha případech musí dojít i k zásadním změnám v životě klienta. Tyto změny je nutné zapracovat do jeho života tak, aby se staly jeho přirozeností. Jinak dochází pouze k dočasnému vyřešení problému a nemoc se může opět vrátit. Podobný přístup je prováděn i pro řešení mezilidských vztahů, práce, rodiny, peněz apod. …

Je potřeba si uvědomit, že příčinou těchto jevů je zpravidla nevyřešený existenční základ bytí - čímž je sebedůvěra, sebeúcta a sebeláska. To je nejdůležitější a také nejvíce podceňovaná vlastnost, která má největší vliv na kvalitu života. Jak mě může milovat jiná osoba, když sám sebe nenávidím, jak mi může věřit můj šéf, když nemám sama v sebe dost důvěry, jak si mě můžou ostatní lidi vážit, když si sama sebe nevážím? Je to nevyrovnaný vztah sám se sebou.

Studio Naturopatie vás zbaví paralyzujícího strachu

Formou terapie a kvantové vlny se dají nastartovat tyto základní a pro život tolik potřebné vlastnosti. Stejně tak se dá zmírnit nebo zcela odstranit další aspekt, který zcela nepříjemně mění pohodový život a tím je STRACH. Je to zcela paralyzující stav mysli a vědomí, který nás skrytě ovládá. Každý z nás ho známe. Je všudypřítomný a stal se podprahovou složkou vnímání naší reality.

Strach o ztrátu zaměstnání, o děti, o rodiče, o peníze, o auto, aby nebyla válka…. Je spousta toho, čeho nebo o co se bojíme, čímž dáváme zásadní prostor pro tvorbu naší reality ve strachu, který nás ovládá. Strach je velmi mocný nástroj na ovládání člověka a lidstva a je zodpovědný za naše problémy zdravotní, finanční, sociální … Nenechme se tedy ovládat cizí informací a podprahovým vnímáním, vybudujme si zpět krásný vztah sami se sebou a život se zcela změní v novou, krásnou a láskyplnou realitu. Žijte přítomným okamžikem. Žijte tady a teď. Zasloužíte si to.

Zajímavá videa:

Podstata světa, kvantové myšlení, realita nebo MATRIX?
(24.10.2014)

Tajemný svět kvantové fyziky E02 Tak vznikl život
(7.5.2015)

Teal Scott: Základní léčení energií
(18.8.2013)

Léčení nemocí vlastní energií
(1.3.2013)