Psychosomatika

Psychosomatika - jako pojem má svůj původ ve starověké řečtině. Složenina dvou slov - „psyché“ (duše) a „soma“ (tělo) - v širším slova smyslu znamená komplexní pohled na člověka a jeho zdraví.

Psychosomatická onemocnění

Psychosomatika - celostní pohled na zdraví

V určitém smyslu jsou všechna onemocnění psychosomatická - není nemoci bez psychických příčin a stejně tak tělesné zdraví i nemoc má vliv na psychické funkce. Nemoc je ukazatel nejen poruchy struktury či funkce orgánu, ale také poruchy v souvislosti s psychickými, sociálními a duchovními aspekty života konkrétního člověka.

Smyslem komplexního psychosomatického přístupu je pochopení, že na vše, co se děje v našem životě, reagujeme celou naší bytostí - rozumově, emocionálně a také tělesně. Životní příběh člověka (životopis) je většinou naprosto shodný s jeho chorobopisem.

Studio Naturopatie se zaměřuje na celostní zdraví

Nevnímám klienta jen jako nemocný kloub nebo sval, ale jako jedince, který je součástí velmi důležitých systémů. Mezi tyto systémy patří rodina, pracovní prostředí, kultura společnosti a také systém pojetí světa, ve kterém daný člověk žije.

Cílem psychosomatického řešení zdravotních potíží je najít zdroj obtíží a obnovit celkovou rovnováhu člověka.

Nabízím poradenství k oblasti psychosomatiky a vlivu na vaše fyzické zdraví.

Psychosomatika a zajímavé odkazy

Článek

Přečtěte si zajímavý článek "O nemocech a jejich duchovních příčináchzde.

Video

Přednáška MUDr. Jana Hnízdila na konferenci Banskobystrické inšpirácie 29.4.2011